Mobirise

Woningcorporaties

De sociale sector moet verduurzamen. Woningcorporaties dragen de grote verantwoordelijkheid voor het decarboniseren van hun 2,3 miljoen woningen en leveren zo een belangrijke bijdrage voor landelijke klimaatdoelstellingen.

Op grote schaal verduurzamen is een enorme opdracht. De immense investeringen kunnen door huurplafonds moeilijker worden terugverdiend, terwijl de dreigende energie-armoede bij een kwetsbare doelgroep oproept tot versnellen. Grootschalig verduurzamen is een complexe puzzel.

We helpen je corporatie met geautomatiseerde diensten op het gebied van meting en optimalisatie van de energiehuishouding in woningen. Met doordachte oplossingen maken we het verschil voor de uitdagingen van vandaag én van de toekomst. Hoe kunnen wij je ontbrekende puzzelstuk zijn?

EnergieSturing: automatische CO2-besparing tot 30%. Onze Power Diversion Technology maakt optimaal gebruik van zelf opgewekte energie. 

EnergiePrestatie: EPV2.0, EPV+ en EPV++ met waterdichte rapportages voor voor detail inzicht in de energiehuishouden van alle woningen.

Volledige ontzorging: automatisch verzamelde gegevens via MID-gecertificeerde metingen. 

Solar Curtailment: Zonne opwek inperking. Reduceren van opwek van energie. De omvormer wordt als het ware geremd zodat de toegelaten solar productie wordt verminderd of tijdelijk stilgezet. 

Hybrid, gecombineerde Gas Ketel en Warmtepomp:  Er zijn omstandigheden dat zich voor doen zoals net congestie of schommelingen in EPEX tarieven waarbij het zou gunstiger zijn om te  kunnen kiezen op elke moment tussen het inzetten van gas als energie bron of elektriciteit als energie bron. 

Grid Stabilisatie door Demand Side Response: slim aansturen van energie en vermogen kan helpen bij het ‘stabiliseren van het elektriciteitsnetwerk door snel aan of uit te schakelen in reactie op schommelingen in de elektriciteitsvraag en -aanbod. Dit draagt bij aan een efficiënter en betrouwbaarder netwerk’.

Opslag van Thermische  Energie: Warmtepompen kunnen worden gebruikt om overtollige elektriciteit om te zetten in warmte, die kan worden opgeslagen voor later gebruik. Deze thermische opslag kan worden gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen wanneer hernieuwbare energiebronnen minder beschikbaar zijn.

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Contact us